Ledamoter
Nilsson619

Sven Nilsson


f. 8.3.1787   d. 30.11.1883

Professor i naturalhistoria vid Lunds universitet, zoolog, arkeolog.


Arbetande ledamot
- Invald 27.4.1841 (nr 75)

Hedersledamot
- Invald 1.3.1881 (nr 82)


Preses 1860 (1. h), 1865 (1. h), 1879 (2. h)

Bibliografiska uppgifter

Papper i LUB.
Brevväxling mellan Berzelius och S. N. (1819–1847) (Jac. Berzelius brev, 14, 1932).

SBL, SMoK.

C. T. Flodman i Minnenas bok (1916, s. 93–96);
Gertz, s. 119;
B. Hildebrand, Bror Emil Hildebrand (Fornvännen 1934, s. 278);
—, C. J. Thomsen;
—, Hans Hildebrand (se denne under sv. ledamöter, nr 98);
N. von Hofsten, S. N. (Swedish men of science, ed. by S. Lindroth, 1952, s. 172–177);
G. Retzius, S. N. (KVA Lefnadsteckningar, 4, 1899–1912, s. 35–89);
G. Wetterberg i Hist. tidskrift för Skåneland, 5, 1923, s. 292–323;
H. Wieselgren, I gamla dagar och i våra (1900, s. 336–342).