Ledamoter
Landgren618

Lars Landgren


f. 14.4.1810   d. 30.3.1888

Biskop i Härnösand.


Hedersledamot
- Invald 26.3.1878 (nr 81)


Bibliografiska uppgifter

Papper i Härnösands domkapitel och i UUB.

SBL, SMoK.

T. Bohlin, L. L. Människan, folkuppfostraren, kyrkomannen (1942);
—, Profiler (1946);
L. Bygdén, Hernösands stifts herdaminne, I (1923, s. 39 ff.);
Korsblomman 1889, s. 41–60;
P. Norberg, L. L. (Årsböcker i svensk undervisningshistoria, 54–55, 1938, s. 225–240).