Ledamoter
Waern617

Carl Fredrik Wærn


f. 15.1.1819   d. 31.10.1899

Tf. president i Kommerskollegium, förutvarande statsråd, grosshandlare.


Hedersledamot
- Invald 23.5.1876 (nr 80)


Preses 1882 (2. h), 1886 (2. h)

Bibliografiska uppgifter

Papper i Landsarkivet i Göteborg.

SMoK.

F. Böök, Svensk vardag (1922, s. 304–313);
E. Fahlbeck, Idéer och män (1936);
The Royal Bachelor’s Club 1769–1944. Minnesskrift (1947);
E. Wærn-Bugge, En gammal herrgård. Baldersnäs. C. F. W. Familjepapper ur Baldersnäs arkiv (1920);
H. Wieselgren, Bilder och minnen (1889, s. 26–32).