Ledamoter
Bj%c3%b6rnstjerna616

Oscar Magnus Fredrik Björnstjerna


f. 6.3.1819   d. 2.9.1905

Statsminister för utrikes ärendena, generalmajor, envoyé.


Hedersledamot
- Invald 23.5.1876 (nr 79)


Preses 1877 (2. h), 1890–1900

Bibliografiska uppgifter

Papper i RA.

SBL, SMoK.

E. Hedin, Sverige-Norges utrikespolitik i början av Oskar II:s regering (HT, 66, 1946, s. 229–260);
L. Hirschfeldt, Sverige i den internationella politiken 1876–1879 (HT, 67, 1947, s. 217–263);
E. Møller, Skandinavisk Straeben og svensk Politik omkring 1860 (1948);
H. Wieselgren, [nekr.] (Svea, 62, 1906, s. 253–256).