Ledamoter
Sundberg615

Anton Niclas Sundberg


f. 27.5.1818   d. 2.2.1900

Ärkebiskop i Uppsala.


Hedersledamot
- Invald 6.10.1874 (nr 78)


Preses 1882 (1. h)

Bibliografiska uppgifter

Papper i UUB.

SMoK.

G. Billing, Inträdestal [över S.] (SA:s handlingar ifr. år 1886, 15, 1900, s. 15–94);
—, Några minnen och intryck (Under Lundagårds kronor, 2, 1921, s. 11–14);
Gertz, s. 199;
Minnenas bok (1916, s. 215–221);
H. Wieselgren, Bilder och minnen (1889, s. 120–130, 183);
G. Åsbrink & K. B. Westman, Svea rikes ärkebiskopar (1935, s. 439–456);
S. Ölander, Från A. N. S:s Karlstadsår (Nationen och hembygden, 2, 1939, s. 33–48);
—, Författarproblemet i Svensk Kyrkotidning (Kyrkohistorisk årsskrift 1950, s. 129–177);
—, A. N. S. före ärkebiskopstiden (1951).