Ledamoter
M%c3%b6ller614

Peter von Möller


f. 20.5.1809   d. 28.11.1883

Godsägare (Skottorp), förf. av historiska och språkliga arbeten.


Hedersledamot
- Invald 6.10.1874 (nr 77)


Preses 1880 (1. h)

Bibliografiska uppgifter

Papper i UUB.

SBL, SMoK.

H. Wieselgren, [biogr. över M.] (Nyare bidrag till kännedom om de svenska landsmålen och svenskt folklif, 7:1, 1888–92).