Ledamoter
F%c3%a5hreus613

Olof Immanuel Fåhræus


f. 23.6.1796   d. 28.5.1884

F.d. landshövding i Göteborgs och Bohus län, förutv. statsråd.


Hedersledamot
- Invald 12.4.1870 (nr 76)


Preses 1871 (1. h)

Bibliografiska uppgifter

Papper i UUB.
O. I. F., Skildringar ur det offentliga lifvet (1880).

SBL, SMoK.

R. Fåhræus, O. I. F. och den långa ministerkrisen 1840–1842 (HT, 56, 1936, s. 50–70);
H. Wieselgren, Bilder och minnen (1889, s. 540–548).