Ledamoter
Von essen612

Gustaf Adolph Fredrik Wilhelm von Essen


f. 15.7.1803   d. 3.10.1874

Greve, generalmajor, överhovstallmästare, godsägare (Wijk); konst-, vapen- och fornsakssamlare.


Hedersledamot
- Invald 12.4.1870 (nr 75)


Bibliografiska uppgifter

Papper i arkivet på Säbylund.

SBL, SMoK.

E. von Essen, Forna tiders Essar (1934);
A. Krook, [nekr.] (Svea, 31, 1875);
B. Schlegel, Svenska slott. Wijk (1876);
B. Thordeman, Wiks hus (1928).