Ledamoter
Gum%c3%a6lius611

Gustaf Wilhelm Gumælius


f. 5.5.1789   d. 22.11.1877

Fil. och teol. dr, kyrkoherde i Örebro, kontraktsprost; författare, språkman.


Hedersledamot
- Invald 1.4.1862 (nr 74)


Bibliografiska uppgifter


Papper i Örebro läns museum, Örebro.

SBL, SMoK.

C. F. Bergstedt, G. W. G. (KVA Lefnadsteckningar, 2, 1878– 85, s. 407–431);
Thyra Brandelius-Almqvist, ”Den siste Götens” hem. Prosten G. W. G. i Viby och Örebro (Minnen från gamla svenska prästhem, 7, 1931, s. 211–240);
N. Gellerstedt, Släkten Gumaelius 1580–1952 (1952, s. 42–46);
K. A. Hagström, Strengnäs stifts herdaminne, 4 (1901, s. 104–108, 671 f.);
R. Hjärne, Götiska förbundet … (1878, s. 52, 118);
A. Krook, [nekr.] (Svea, 35, 1879, s. 192–199);
H. Wibling, Bernhard Elis Malmström och G. W. G. (Festskr. utg. av Föreningen Örebro läns museum, 1931, s. 141–160).