Ledamoter
Fahlcrantz610

Christian Eric Fahlcrantz


f. 30.8.1790   d. 6.8.1866

Biskop i Västerås, författare.


Hedersledamot
- Invald 1.4.1862 (nr 73)


Bibliografiska uppgifter

Papper i UUB.

SBL, SMoK.

Fahlcrantziana, utg. af [Th.] Ekelund (1887);
R. Hjärne, Teckningar från Upsala akademi … (1879), s. 55 f.;
V. Horn, Herrgårdsliv och uppsalaromantik (1935);
C. R. Nyblom, Estetiska studier (1873, s. 31–53);
H. Schück, SA;
O. P. Sturzen-Becker, [nekr.] (Svea, 23, 1867);
G. Wennerberg, Inträdestal [över F.] (SA:s handlingar ifr. år 1796, 43, 1867, s. 11–82).