Ledamoter
De geer609

Louis Gerard De Geer


f. 18.7.1818   d. 24.9.1896

Friherre, justitiestatsminister, sedan president i Svea hovrätt, kansler för rikets universitet; författare.


Hedersledamot
- Invald 7.6.1859 (nr 72)


Preses 1868 (2. h), 1875 (1. h), 1878 (2. h), 1884 (2. h), 1889 (2. h).

Bibliografiska uppgifter

Papper i RA.
L. D. G., Minnen, 1–2 (1892);
Ur L. D. G:s brevsamling (1929).

SBL, SMoK.

F. Böök, Fem porträtt (1929, s. 197–264) (L. D. G. som författare);
P. J. Ehrenheim, Inträdestal [över D. G.] (SA:s handl. ifr. år 1886, 12, 1897, s. 17–86);
Gertz, s. 200;
G. Rexius, Det svenska tvåkammarsystemets tillkomst och karaktär (1915);
H. Schück, SA;
SLB 1900–1935 (1939–50, s. 118);
O. P. Sturzen-Becker i Svea, 20, 1864, s. 71–77;
H. Wieselgren, Bilder och minnen (1889, s. 5–16).