Ledamoter
Meinander608

Curt Fredrik Meinander


f. 24.6.1790   d. 12.9.1878

F.d. expeditionschef i Sjöförsvarsdepartementet; bok-, mynt- och autografsamlare.


Hedersledamot
- Invald 1.6.1858 (nr 71)


Bibliografiska uppgifter

Papper i KB.

C. M. Carlander, Svenska bibliotek och ex-libris, 2:a uppl., 3 (1904, s. 359–362);
W. Swalin, Bidrag till Kongl. Maj:ts kanslis personalhistoria efter 1809 (1892, s. 169).

[Nekr. i] (SAT 1, 1879–88, s. 12 ff.).