Ledamoter
Hwasser607

Israel Hwasser


f. 17.9.1790   d. 11.5.1860

F.d. professor i teoretisk och praktisk medicin vid Uppsala universitet.


Hedersledamot
- Invald 1.6.1858 (nr 70)


Bibliografiska uppgifter

En del papper i UUB och i Helsingfors univ.-bibl.

SBL, SMoK.

M. J. Crusenstolpe, Medaljonger och statyetter (1882);
P. Hedenius, [biogr. över I. H.] (inledn. t. I. H:s Valda skrifter, 1, 1868);
B. O. Henning, I. H. – en försvarare av 1812 års politik (Karl Johans-förbundets handl. 1943–47);
I. Holmgren, H. Hans personlighet och gärning (HVSUÅ 1947, s. 23–50);
R. Hjärne, Teckningar från Upsala akademi på 1830- och 40-talen (1879, s. 35 f.);
S. Lindroth i Lychnos 1953, s. 168 f., 177;
V. Ljungfors, Släkten Hwasser (PHT, 33, 1932, s. 56–59);
U. Quensel, I. H. och hans tid (bih. t. Karl Johans-förbundets handl., 1932);
H. Schück, SA;
G. Soininen, Om sjukdomsorsakerna enligt I. H. En medicinhistorisk studie (1932);
C. W. A. Strandberg, Inträdestal [över H.] (SA:s handlingar ifr. år 1796, 36, 1862, s. 25–75).