Ledamoter
Hamilton606

Henning Ludvig Hugo Hamilton


f. 16.1.1814   d. 15.1.1886

Greve, statsråd, sedan envoyé i Köpenhamn, kansler för rikets universitet.


Arbetande ledamot
- Invald 16.11.1847 (nr 80)

Hedersledamot
- Invald 4.5.1858 (nr 69) Avsade sig hedersledamotskapet 1881


Preses 1854 (2. h), 1859 (2. h), 1869 (2. h), 1872 (1. h), 1874 (2. h), 1878 (1. h).

Bibliografiska uppgifter

Papper i UUB, LUB och i arkivet på Barsebäck.
Ur H. H:s brefsamling, ett urval utg. af G. Carlquist, 1–2 (1914);
H. H., Anteckningar rörande förhållandet mellan Sverige och Danmark 1863–1864, utg. av A. Friis och E. Hedin (1936);
A. Friis, Kong Oscar II:s Breve til H. H. (Danske Magazin, 7:2, 1938, s. 169–191).

SBL, SMoK.

De Geers, Hedins, Möllers m. fl. ovan under nr 57 (Manderström) anförda arbeten;
Gertz, s. 197;
C. Hallendorff, H. H. och religionsfrihetsfrågan 1857 (H:s Från Karl XV:s dagar, 1924, s. 46–64);
B. Hildebrand, Bror Emil Hildebrand (Fornvännen 1934, s. 281 f.);
G. Jacobson, En tidningsfejd kring H. H. (HT 51, 1931, s. 463–475);
T. Nilsson, Skandalen H. H. Ett fall för 1880-talets press (Presshistorisk årsbok 1993, s. 16–31);
C. G. Palmgren, Gåtan H. H. (2000);
H. Schück, SA.