Ledamoter
Fries605

Elias Magnus Fries


f. 15.8.1794   d. 8.2.1878

Professor borgströmianus i botanik och praktisk ekonomi vid Uppsala universitet.


Hedersledamot
- Invald 20.11.1855 (nr 68)


Bibliografiska uppgifter

Papper i UUB.  

SBL,  SMoK.  

T. Almén, Elias-Fries-släktens historia, kompl. av G. Friesia Almén (1945);
 J. Arrhenius, E. F. (KVA Lefnadsteckningar, 2, 1883, s. 195–226);
 R. E. Fries, E. F. (Swedish men of science, ed. by S. Lindroth, 1952, s. 178–185);
Gertz, s. 119 f.;
R. Hjärne, Teckningar från Upsala akademi på 1830- och 40-talen (1879, s. 74 ff.);
S. Lindroth i Lychnos 1953, s. 158–180;
C. R. Nyblom, Inträdestal [över F.] (SA:s handlingar ifr. år 1796, 56, 1879, s. 13–65);
L. Rydeman, Om E. F. Släkttraditioner och personliga minnen (1915).