Ledamoter
Anjou604

Lars Anton Anjou


f. 18.11.1803   d. 13.12.1884

Statsråd och chef för Ecklesiastikdepartementet, slutligen biskop i Visby, kyrkohistoriker.


Hedersledamot
- Invald 20.11.1855 (nr 67)


Preses 1856 (2. h), 1863 (1. h)

Bibliografiska uppgifter

Papper i Nordiska museet.

SBL.

Boken om Gotland, 1–2 (1945);
O. W. Lemke, Visby stifts herdaminne (1868, s. 58 f.);
H. Wieselgren, I gamla dagar och i våra (1900, s. 366–372).