Ledamoter
Bonde602

Gustaf Trolle Bonde


f. 28.3.1773   d. 3.1.1855

Greve, överstekammarjunkare, en av rikets herrar, godsägare (Sävstaholm), konst- och boksamlare.


Hedersledamot
- Invald 5.4.1853 (nr 65)


Bibliografiska uppgifter

Papper i RA, och på Trolleholm.

SBL, SMoK.

K. Looström, Konstsamlingama på Säfstaholm (1882);
N. A. Lundgren, Beskrifning öfver Vestra Vingåkers socken (1873);
B. Wedberg, Tärningskast om liv och död (1935, s. 148f.);
F. U. Wrangel, Herrgårdar och deras herrar (1927, s. 1–139).