Ledamoter
Holmstr%c3%b6m601

Hans Olof Holmström


f. 15.10.1784   d. 27.8.1855

Ärkebiskop i Uppsala.


Hedersledamot
- Invald 22.2.1853 (nr 64)


Preses 1854 (1. h)

Bibliografiska uppgifter

Papper i KB.

SBL, SMoK.

K. A. Hagström, Strengnäs stifts herdaminne, 1 (1897, s. 178–182);
H. Reuterdahl, H. O. H. (KVA Lefnadsteckningar, 1, 1869–73, s. 17–20);
G. Åsbrink & K. B. Westman, Svea rikes ärkebiskopar (1935, s. 418–421).