Ledamoter
Reuterdahl600

Henrik Reuterdahl


f. 10.9.1795   d. 28.6.1870

Statsråd och chef för Ecklesiastikdep:tet, slutligen ärkebiskop, kyrkohistoriker.


Arbetande ledamot
- Invald 30.10.1838 (nr 72)

Hedersledamot
- Invald 4.1.1853 (nr 63)


Preses 1839 (1. h), 1853 (1. h), 1857 (2. h)

Bibliografiska uppgifter

Papper i LUB och UUB.
H. R., Memoarer, utg. av L. Weibull (1920);
Ur R:s bref till fru Hanna Molbech 1837–45, utg. af M. Kristensen och R. G:son Berg (Samlaren 1904);
Bref till H. R., utg. af G. Aulén (1915).

SBL, SMoK.

G. Aulén, Ett och annat från H. R:s Lundatid (Kyrkohistorisk årsskrift 1905, s. 165–196);
—, H. R:s teologiska åskådning … (1907);
—, R. och hans samtida (Ord och bild, 30, 1921, s. 221–230);
K. Blückert, H. R. 1795–1870 (Svenska historiker, red. R. Björk & A. W. Johansson, 2009);
F. Böök, Svensk vardag (1922), s. 165–179 (Tegnér och R.);
P. Genberg, Inträdestal [över R.] (SA:s handlingar ifr. år 1796, 47, 1872, s. 211–296);
Gertz, s. 123 f.;
V. Grönbæk, H. R. og Religionspsykologien (Teol. Tidsskr. for den danske Folkekirke, 8, 1937, s. 170– 180);
Minnenas bok (1916, s. 222 f.);
H. Schück, SA;
A. N. Sundberg, H. R. (KVA Lefnadsteckningar, 2, 1878–85, s. 227–300);
H. Wieselgren, Ur vår samtid (1880, s. 35–40);
G. Åsbrink & K. B. Westman, Svea rikes ärkebiskopar (1935, s. 422–438).