Ledamoter
Grubbe599

Samuel Grubbe


f. 19.2.1786   d. 6.11.1853

Professor i etik och politik vid Uppsala universitet, statsråd.


Arbetande ledamot
- Invald 10.11.1829 (nr 63)

Hedersledamot
- Invald 4.1.1853 (nr 62)


Preses 1841 (1. h)

Bibliografiska uppgifter

Papper i UUB och Nordiska museet.

SBL, SMoK.

J. Cullberg, S. G. - en studie i transcendental religionsfilosofi (1926);
R. Hjärne, Teckningar från Upsala akademi på 1830- och 40-talen (1879), s. 56–60;
H. Schück, SA.