Ledamoter
Valerius597

Johan David Valerius


f. 13.1.1776   d. 14.8.1852

Tit. kansliråd, departementschef i Generaltullstyrelsen, skald.


Hedersledamot
- Invald 15.2.1848 (nr 60)


Preses 1849 (2. h)

Bibliografiska uppgifter

Arkivfragment i KB.
Brev till B. v. Beskow. Se under nr 48 (Bernhard von Beskow) ovan.

SMoK.

P. D. A. Atterbom, Litterära karakteristiker, 1 (1870, s. 21–29);
B. von Beskow, [inledn. t. V:s’ Vitterhetsarbeten] (1855);
F. Böök, Fem porträtt (1929, s. 9–69);
M. J. Crusenstolpe, Medaljonger och statyetter (1882, s. 126–134);
J. Kleberg, Krigskollegii historia. Biografiska anteckningar 1630–1865 (1930, s. 331 f.);
L. Manderström, Inträdestal [över V.] (SA:s handlingar ifr. år 1796, 27, s. 11–49);
H. Schück, SA;
Värendsbygder 1941, s. 88 f.