Ledamoter
G.a.v. sparre596

Gustaf (Gösta) Adolf Vive Sparre


f. 4.9.1802   d. 26.4.1886

Greve, president i Kammarkollegium, senare justitiestatsminister, president i Svea hovrätt och riksmarskalk, medeltidsgenealog.


Hedersledamot
- Invald 15.2.1848 (nr 59)


Preses 1848 (2. h), 1852 (1. h), 1858 (1. h), 1861 (2. h), 1869 (1. h), 1871 (2. h), 1876 (2. h), 1879 (1. h), 1881 (2. h)

Bibliografiska uppgifter

Papper i Trolleholms arkiv.

SBL (i släktart.), SMoK.

Från gamle kungens tid. Minnen kring Oscar II, red. av A. Lewenhaupt (1939, s. 239 ff.);
Gertz, s. 198 f.;
H. Hildebrand, G. A. S. (HT, 6, 1886, s. 185 ff.);
—, G. A. S. död (KVHAA Månadsbl. 1886, s. 92 ff.);
S. Leijonhufvud, Två människoöden (1927);
—, Morfar (Hågkomster och livsintrvek, 5, 1924, s. 116–120);
B. Wedberg, Konungens Högsta domstol 1809–1844 (1940, s. 595–598).