Ledamoter

Michael Silvius von Hohenhausen


f. 6.2.1790   d. 19.6.1849

Landshövding i Gotlands län.


Hedersledamot
- Invald 16.11.1847 (nr 58)


Preses 1848 (1. h)

Bibliografiska uppgifter

Arkivfragment i Landsarkivet i Visby.

SBL (i släktart.), SMoK.

Boken om Gotland, 1–2 (1945).