Ledamoter

Lars Olof Fägersten


f. 9.11.1775   d. 10.12.1847

Kammarråd, boksamlare.


Hedersledamot
- Invald 3.12.1844 (nr 56)


Bibliografiska uppgifter

En del papper i RA.

C. M. Carlander, Svenska bibliotek- och ex-libris, 3 (1904, s. 237 f.);
J. Kleberg, Kammarrevisionen-Kammarrätten 1695–1940 (1940, s. 213 f.).