Ledamoter
Skogman594

Carl David Skogman


f. 26.10.1786   d. 20.2.1856

President i Kommerskollegium, friherre (1854).


Hedersledamot
- Invald 22.11.1842 (nr 55)


Preses 1843 (2. h), 1855 (2. h)

Bibliografiska uppgifter

Papper i RA.
S. Landahl, Skogmanska samlingen (MRA 1932, s. 125–129).

SBL, SMoK.

G. Andreen, C. D. S. (1947);
—, Studier rörande den s. k. affären Skogman (HT, 73, 1953, s. 113–149);
R. Cronstedt, C. D. S. (KVA Lefnadsteckningar, 4, 1899–1912, h. 3, s. 1–16);
S. Gerentz, Kommerskollegium och näringslivet … 1651–1951 (1951);
T. Gihl, Kabinettskassan (HT, 56, 1936, s. 341–392);
H. L. H. Hamilton, Inträdestal [över S.] (SA:s handlingar ifr. år 1796, 31, s. 9–51);
S. Landahl, se ovan;
N. Nilsson-Stjernquist, C. D. S:s betraktelser över Sveriges grundlagar (StvT, 49, 1946, s. 309–324);
C. Rydqvist, C. D. S. (KVA Lefnadsteckningar, 1, 1869–73, s. 41–48);
H. Schück, SA;