Ledamoter
Ihre593

Albrecht Elof Ihre


f. 6.10.1797   d. 9.8.1877

Statsråd och chef för Ecklesiastikdepartementet, tf. chef för Utrikesdepartementet, senare friherre (1843) och statsminister för utrikes ärendena.


Hedersledamot
- Invald 22.11.1842 (nr 54)


Preses 1843 (1. h), 1846 (2. h), 1850 (1. h)

Bibliografiska uppgifter

Papper i UUB.

SBL (i släktart.), SMoK.

T. Gihl, Utrikesförvaltningen från 1809 till närvarande tid (Den sv. utrikesförvaltningens hist., 1935);
A. Grape, Ihreska handskriftssamlingen i Uppsala universitets bibliotek, 1–2 (1949, biogr. i 1, s. 415–419);
C. Toll, Ännu ett arabiskt sigill med svenskt namn – A. E. I. i Konstantinopel 1824–1831 (Meddelanden från Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul 14, 1989).