Ledamoter
L%c3%b6wenhielm591

Gustaf Carl Fredrik Löwenhielm


f. 6.10.1771   d. 29.7.1856

Greve, envoyé i Paris, general, en av rikets herrar.


Hedersledamot
- Invald 15.5.1838 (nr 51)


Preses 1840 (1. h)

Bibliografiska uppgifter

Papper i RA och UUB.
Excellensen grefve G. L:s papper [jämte två kritiska betänkanden af G. L.] (HT, 25, 1905, s. 237–260);
D. Almqvist, En drottnings arkiv, Hans Järtas och G. L:s papper … (MRA 1948, s. 57–91);
Brev från Jacob Berzelius till G. L. 1838–1839, medd. av E. Naumann (PHT, 24, 1923, s. 113–124).

SBL, SMoK.

S. Eriksson, Svensk diplomati och tidningspress under Krimkriget (1939);
G. Heckscher, Konung och statsråd i 1809 års författning (1933);
G. Hornwall, Regeringskris och riksdagspolitik 1840–1841 (1951);
T. T:son Höjer, Carl Johan i den stora koalitionen mot Napoleon (1935 och 1940, den senare i UU:s årsskr. 1940:4);
—, Carl XIV Johan. Kronprinstiden (1943);
A. Jansson, Försvarsfrågan i svensk politik från 1809 till Krimkriget (1935);
C. G. Löwenhielm, Minnen, 1–3 (1927–29);
L. Manderström, G. C. F. L. (KVA Lefnadsteckningar, 1, 1869–73, s. 97–110);
N. Nilsson-Stjernquist, Ständerna, statsregleringen och förvaltningen … 1809–1844 (1946);
C. F. Palmstierna, Sverige, Ryssland och England 1833–1855 (1932);
A. Söderhjelm & C.-F. Palmstierna, Oscar I (1944).