Ledamoter
Drottning louise547

drottning Louise

Sveriges drottning


f. 13.7.1889   d. 7.3.1965


Förste hedersledamot
- Invald 20.3.1953 (nr 14)


Bibliografiska uppgifter

Arkiv i Bernadotteska arkivet.

SBL.