Ledamoter
Prins wilhelm545

prins Wilhelm

Sveriges arvfurste, hertig av Södermanland


f. 17.6.1884   d. 5.6.1965

Författare och filmare.


Förste hedersledamot
- Invald 16.1.1951 (nr 12)


Bibliografiska uppgifter

Arkiv i Bernadotteska arkivet.
Prins W. Impressioner (1951);
Prins W., Breven till Jeanne, inledning och kommentarer S. Andhé (1971).

SMoK.

K. Asplund, Författaren prins W. (1966);
J. Tuneld, H. K. H. Prins W.: 17/6 1884–5/6 1965 (särtr. Ur Kungl. Gustav Adolfs akademiens minnesbok 1957–1972, 1978).