Ledamoter
Prins eugen543

prins Eugen

Sveriges och Norges arvfurste, hertig av Närke


f. 1.8.1865   d. 17.8.1947

Målare och konstmecenat.


Förste hedersledamot
- Invald 16.3.1886 (nr 9)


Bibliografiska uppgifter

Arkiv i Prins Eugens Waldemarsuddes arkiv och i Bernadotteska arkivet.
Prins E., Breven berätta: upplevelser och iakttagelser, åren 1886–1913 (1942);
—, Vidare berätta breven (1945).

SBL, SMoK.

H. H. Brummer, Prins Eugen: Minnet av ett landskap (1998);
Eugen: ein Prinz malt Schweden, hgg. S. Giesen und U. Luckhardt (2006);
G. Lindgren, red., En bok om prins Eugen (1948);
E. Wennerholm, Prins Eugen.: människan och konstnären (1982);
I. Zachau, Prins Eugen.: nationalromantikern (1989);
—, Prins Eugen.: det öppna landskapets skildrare (1991).

Festskrift:
Till prins Eugen, närkeshertigen, konstnären: 1 augusti 1935 (1935).