Ledamoter

Johan Wilhelm Bergman


f. 17.9.1796   d. 17.4.1871

Ministerresident i Madrid.


Svensk korresponderande ledamot
- Invald 2.5.1859 (nr 34)


Bibliografiska uppgifter


Papper i Biographica, RA.

Bukowskis auktionskatalog 24 april 1872;
J. A. Almquist, Kommerskollegium … och konsulsstaten (1912–15, s. 465).

Porträttmatr. 1, s. 114.