Ledamoter
Prins carl542

prins Carl

Sveriges och Norges arvfurste, hertig av Västergötland


f. 27.2.1861   d. 24.10.1951


Förste hedersledamot
- Invald 15.5.1883 (nr 8)


Bibliografiska uppgifter

Arkiv i Bernadotteska arkivet och i Svenska Röda Korsets arkiv, RA.
Prins Carl, Jag minns – : minnen från ett långt liv (1931).

SMoK.

C. Sundby & M. Almström Blom, Blå prinsen och Röda korset: 42 år av frivilligt arbete (Familjen Bernadotte – kungligheter och människor: Årsbok för Riksarkivet och Landsarkiven 2010, s. 320–335).