Ledamoter
Prins o. bernadotte541

prins Oscar

Sveriges och Norges arvfurste, hertig av Gotland, sedermera prins Oscar Bernadotte


f. 15.11.1859   d. 4.10.1953


Förste hedersledamot
- Invald 15.5.1883 (nr 7)


Bibliografiska uppgifter

Arkiv i Bernadotteska arkivet, mindre del i KFUK/M:s arkiv, RA.

SBL, SMoK.