Ledamoter
Gustaf v540

konung Gustav V

Sveriges och Norges kronprins, hertig av Värmland


f. 16.6.1858   d. 29.10.1950


Förste hedersledamot
- Invald 20.2.1877 (nr 6)


Beskyddare 1907–1950

Bibliografiska uppgifter

Arkiv i Bernadotteska arkivet.

SBL, SMoK.

E. Carlsson, G. V och andra världskriget (2006);
I. Hadenius, G. V En biografi (2005);
G. von Platen, Bakom den gyllene fasaden. G. V och Victoria (2002).