Ledamoter
Prins august539

prins August

Sveriges och Norges arvfurste, hertig av Dalarna


f. 24.8.1831   d. 4.3.1873


Förste hedersledamot
- Invald 26.4.1853 (nr 5)


Bibliografiska uppgifter

Papper i Bernadotteska arkivet.

SBL.