Ledamoter
Oscar ii538

konung Oscar II

Sveriges och Norges arvfurste, hertig av Östergötland


f. 21.1.1829   d. 8.12.1907


Förste hedersledamot
- Invald 26.4.1853 (nr 4)


Beskyddare 1872–1907

Bibliografiska uppgifter

Arkiv i Bernadotteska arkivet, arkivfragment även i RA.
O:s Mina memoarer I–III, utg. N. F. Holm (1960–1962).

SBL, SMoK, NBL2.