Ledamoter
Prins gustaf537

prins Gustaf

Sveriges och Norges arvfurste, hertig av Uppland


f. 18.6.1827   d. 24.9.1852

Kompositör


Förste hedersledamot
- Invald 5.5.1846 (nr 3)


Bibliografiska uppgifter

Arkiv i Bernadotteska arkivet.

SBL, SMoK.

C-M. Raab, Sångarprinsens akvareller (Familjen Bernadotte – kungligheter och människor: Årsbok för Riksarkivet och Landsarkiven 2010, s. 164–173);
V. Horn, Prins Gustaf (1946).