Ledamoter
Carl xv536

konung Carl XV

Sveriges och Norges kronprins, hertig av Skåne


f. 3.5.1826   d. 18.9.1872


Förste hedersledamot
- Invald 5.5.1846 (nr 2)


Beskyddare 1859–1872

Bibliografiska uppgifter

Arkiv i Bernadotteska arkivet, arkivfragment även i KB o RA.

SBL, SMoK, NBL2.