Ledamoter
Oscar i535

konung Oscar I

Sveriges och Norges kronprins, hertig av Södermanland


f. 4.7.1799   d. 8.7.1859


Förste hedersledamot
- Invald 2.5.1822 (nr 1)


Beskyddare 1844–1859

Bibliografiska uppgifter

Arkiv i Bernadotteska arkivet, arkivfragment även i KB.

SBL, SMoK, NBL2. 

E. H. Ulvros, O. I. Liberal visionär eller konservativ drömmare (2006).