Ledamoter
De la gardie590

Jacob Gustaf De la Gardie


f. 16.6.1768   d. 26.4.1842

Greve, general, en av rikets herrar; donator.


Hedersledamot
- Invald 15.5.1838 (nr 50)


Bibliografiska uppgifter

Papper i LUB.
B. Sjövall, Excellensen J. D:s journaler och självbiografiska anteckningar (HT, 46, 1926, s. 140–146), jfr även P. Wieselgrens utgåva nedan.

SBL, SMoK.

E. Forssberg, Karl August, gustavianerna och 1809 års män. Ett bidrag till Nordens historia år 1810 (1942);
Gertz, s. 194;
H. Schück, Ur J. D:s journal (i S:s Svenska bilder, 6, 1941, s. 245–280);
B. Sjövall, jfr ovan;
—, i HT, 60, 1940, s. 305–308, och i HT, 63, 1943, s. 69–85;
—, J. D. d. y. Ett hundraårsminne (SDS 1/7 1942);
—, [artiklar] (i samma tidn. 3/7 och 6/7 1942 samt 22/7 1943);
E. Tegnér, De la Gardieska samlingen i Lund och på Löberöd (KVHAA:s handlingar 32, 1895);
—, Spansk grandezza (Ord och bild, 1894);
P. Tisseau i Scandia, 4, 1931, s. 306–313;
P. Wieselgren, De la Gardiska archivet, 1–20 och bihang (1831–44).