Ledamoter
Bjurstr%c3%b6m, p

Per Bjurström


f. 28.3.1928   d. 5.9.2017

Professor i konstvetenskap, f.d. överintendent och chef för statens konstmuseer.


Arbetande ledamot Ha
- Invald 7.1.1981 (nr 366)


Bibliografiska uppgifter


Bibliografi i festskriften nedan: P. B., bibliography, s. 97–104.

H. H. Brummer, [nekr.] i KVHAAÅ 2018, s. 39–50.

Nekr. av H. H. Brummer och B. Magnusson i SvD 12/9 och i DN 22/9, av P. Gedin i SvD 21/9 och i DN 4/10, av M. Olausson i SvD 29/9 och i DN 8/10 och av M. Gram i SvD 11/10 2017.

Festskrift:
Donum amicorum: essays in honour of P. B. (red. M. Olausson, U. Cederlöf, 1993).