Ledamoter
Bjurstr%c3%b6m, p

Per Bjurström


f. 28.3.1928   d. 5.9.2017

Professor i konstvetenskap, f.d. överintendent och chef för statens konstmuseer.


Arbetande ledamot Ha
- Invald 7.1.1981 (nr 366)