Ledamoter
Beskow588

Bernhard von Beskow


f. 22.4.1796   d. 17.10.1868

Hovmarskalk, friherre 1843, slutligen överstekammarjunkare, Svenska Akademiens ständige sekreterare, författare.


Hedersledamot
- Invald 11.11.1834 (nr 48)


Preses 1835 (2. h), 1845 (1. h), 1856 (1. h), 1859 (1. h).

Bibliografiska uppgifter

Papper i SA:s arkiv och i KB.
B. v. B:s Lefnadsminnen (1870, ny uppl., Levnadsminnen, utg. av F. Böök, 1928);
R. G:son Berg, Småplock ur B. v. B:s dagbok (Festskr. t. Verner Söderberg … 1932, s. 153–174);
P. D. A. Atterboms och B. v. B:s brevväxling [utg. av C. Santesson], 1–3. 1822–1855 (SA:s handlingar ifr. år 1866, 36–38, 1925–27);
Hans Järtas och B. v. B:s brevväxling, [utg. av C. Santesson], 1–4. 1823–1847 (SA:s handlingar ifr. år 1886, 39–41 o. 43, 1928–30 o. 1932);
B. v. B:s brev till Runeberg, utg. av W. Söderhjelm (Sv. litt.-sällsk. i Finland, Förhandl. o. upps., 26, 1913, s. 1–62);
B. v. B:s brev till Esaias Tegnér, [utg. av C. Santesson], 1–3. 1822–1846 (SA:s handlingar ifr. år 1886, 46–48, 1935–37);
Brev till B. v. B. från J. M. Stjemstolpe 1821–30 och J. D. Valerius 1821–52, utg. av T. Höjer (SA:s handlingar ifr. år 1886, 56, 1945);
B. v. B:s och J. E. Rydqvists brevväxling, utg. av T. Höjer, hittills 1–4, 1826–54 (SA:s handlingar ifr. år 1886, del 57, 59, 61, 62, 1946–51);
Två reseskildringar. B. v. B:s resa 1819–21 …, utg. av H. Schück (SA:s handlingar ifr. år 1886, 49, 1938).

SBL, SMoK.

A. Blanche, Minnesbilder (1872);
L. Dahlgren, B. v. B. i F. A. Dahlgrens hem (Minnenas bok, 1916, s. 317–328);
R. Hjärne, Götiska förbundet … (1878, s. 118);
C. H. Rydberg, [nekr.] (Svea, 25, 1869, s. 212 ff.);
G. Rydell, Adertonhundratalets historiska skådespel i Sverige före Strindberg (1928);
J. E. Rydqvist, B. v. B. (KVA Lefnadsteckningar, 1, 1869–73, s. 421–456);
H. Schück, KVHAA;
—, SA;
F. Sleman, B. v. B:s Levnadsminnen (PHT, 48, 1950, s. 1–47);
C. G. Strandberg, Inträdestal [över B.] (SA:s handlingar ifr. år 1796, 45, 1869, s. 9–96);
O. P. Sturzen-Becker, Grupper och personnager från i går (1861);
SLB 1900–1935 (1939–50, s. 109);
U. Willers, Ernst Moritz Arndt och hans svenska förbindelser (1945);
C. D. af Wirsén, Lefnadsteckningar (1901).