Ledamoter
Brahe587

Magnus Brahe


f. 2.9.1790   d. 16.9.1844

Greve, generallöjtnant, senare riksmarskalk.


Hedersledamot
- Invald 25.2.1834 (nr 47)


Preses 1834 (2. h), 1844 (1. h)

Bibliografiska uppgifter

Papper i RA samt i Rydboholms arkiv.

SBL, SMoK.

B. von Beskow, [personalier] (1844);
M. J. Crusenstolpe, Medaljonger och statyetter (1882), s. 277–284;
G. Heckscher, Konung och statsråd i 1809 års författning (1933);
N. Nilsson-Stjernquist, Ständerna, statsregleringen och förvaltningen. Striden och makten över utgifterna 1809–1844 (1946);
[Nekr. över B.] i KrVA:s Handl. 1844 och KVA Handl. s. å.;
H. Schück, KVHAA;
K. Wichman, Karl XIV Johans regering och den liberala oppositionen under 1830-talets senare hälft (1927, s. 24 f.).