Ledamoter
J%c3%a4rta586

Hans Järta


f. 11.2.1774   d. 6.4.1847

Landshövding i Kopparbergs län, senare tf. chef för Riksarkivet.


Hedersledamot
- Invald 2.5.1832 (nr 46)


Preses 1837 (1. h), 1842 (2. h)

Bibliografiska uppgifter

Papper i UUB. 
J:s brevväxl. m. B. E. Hildebrand, m. m., i RA.
Själfbiografi, 1–2 (Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 1917, nr 160 för 12/7 och 164 för 17/7);
H. J:s och G. F. Wirséns brefväxling år 1814, utg. af O. Alin (1897);
Ur H. J:s literära brefväxling, I: 1–2, utg. af E. Lewenhaupt (1899, 1900);
J:s Valda skrifter, utg. af H. Forssell, 1–2 (1882–83);
H. J:s och B. von Beskows brevväxl., se nedan under nr 48 (B. v. Beskow);
Enstaka skr. tr. av A. B[rusewitz] i HT, 35, 1915, s. 35 f. och 263 ff., dens., Till 1809 års regeringsform. H. J:s memorial (1914).

SBL, SMoK.

O. Alin, Ett bidrag till H. J:s biografi (1899);
D. Almqvist, En drottnings arkiv, H. J:s och G. Löwenhielms papper samt andra handlingar i en privatsamling (MRA 1948, s. 58–91);
S. Bergh, Svenska riksarkivet 1837–1846 (1927);
S. J. Boëthius, Till frågan om tillkomsten af 1809 års regeringsform (StvT 1911, s. 73–117, och 1912, s. 65– 90);
A. Brusewitz’ ovan under nr 40 (A. G. Mörner) anf. skrifter;
L. De Geer, Minnesteckning öfver H. J. (1874;
föredragen i KVA);
O. Dixelius, Den unge J. En studie över en litterär politiker (1953);
E. Fahlbeck, Idéer och män (1936);
H. Forssell, Lefnadsteckning (i J:s Valda skrifter, 1, 1882, s. I– CLXVIII);
B. Hildebrand, Bror Emil Hildebrand (Fornvännen 1934);
N. Höjer, H. J. och Sveriges grundlagar (HT, 30, 1910, s. 69–131);
—, Till frågan om uppkomsten av 1809 års regeringsform (StvT 1911, extrahäfte);
F. Lagerroth, H. J. och Sveriges grundlagar (Svensk tidskrift 25, 1938, s. 548–561);
N. Nilsson, J. D. Valerius om H. J:s roll vid grundlagstiftningen (StvT 1951);
N. Nilsson-Stiernquist, Ständerna, statsregleringen och förvaltningen. Striden och makten över utgifterna 1809–1844 (1946);
H. Schück, KVHAA;
—, SA;
C. D. Skogman, Inträdestal [över J.] (SA:s handlingar ifr. år 1796, 24, s. 131–164);
S. G. Svensson, Studentens klang- och jubeltid (Uppsalastudenten genom tiderna, 1950);
L. Wahlström, Svenskar från förra seklet, 1 (1915, s. 23–183);
—, H. J. och Västmanlands-Dala nation (Västmanlands-Dala nations skriftserie, 3, 1931, s. 1–25);
S. Wallengren, H. J. som politisk teoretiker, 1 (1906).