Ledamoter
Faxe584

Vilhelm Faxe


f. 18.5.1767   d. 22.9.1854

Biskop i Lund, historisk forskare.


Hedersledamot
- Invald 10.11.1829 (nr 44)


Preses 1830 (1. h)

Bibliografiska uppgifter

Papper i LUB.

SBL, SMoK.

J. Agrell, Nyinrättade professurer inom filosofiska fakulteten i Lund under 1800-talets första hälft (1949);
F. Böök, Esaias Tegnér, 1–3 (1946–47);
S. Cawallin, Lunds stifts herdaminne, I (1854, s. 210–214);
J. Feuk, En svensk legationspastors brev till sin biskop. J. P. Wåhlin till V. F. (PHT, 28, 1927);
Gertz, s. 110 f.;
B. Hildebrand, C. J. Thomsen;
A. Kahl, Tegnér och hans samtida i Lund (1868, s. 122–128);
E. Tegnér, Samlade skrifter, utg. av E. Wrangel o. F. Böök, 1–10 (1923–25);
E. Wrangel, Ur det lundensiska sällskapslivets historia (Under Lundagårds kronor, 1, 1918, s. 72–95);
—, Tegnér i Lund, 1–2 (1932).