Ledamoter
Berzelius583

Jöns Jacob Berzelius


f. 20.8.1779   d. 7.8.1848

Professor i medicin och farmaci vid Karolinska institutet, friherre 1835, kemist.


Hedersledamot
- Invald 10.11.1829 (nr 43)


Preses 1830 (2. h), 1841 (2. h), 1845 (2. h)

Bibliografiska uppgifter

Papper i KVA (se A. Holmbergs Bibliografi nedan).
J. B., Själfbiografiska anteckningar, utg. gm H. G. Söderbaum (1901);
J. B., Reseanteckningar, utg. gm H. G. Söderbaum (1903);
Jac. B:s brev, utg. av KVA, 1–6: 2 + Suppl. (1912–32;
1935);
A. Holmberg, Bibliografi över J. J. B., 1–2 (1933–36), Suppl. till 1–2 (1936, 1953).

SBL, SMoK.

G. Bodman, J. J. B. (Swedish men of science, ed. by S. Lindroth, 1952, s. 160–171);
A. Fredga, J. J. B. (KVA:s Levnadsteckningar, 8, 1950);
Gertz, s. 113 f.;
H. Hartley, The place of B. in the history of chemistry (ibid.);
B. Hildebrand, C. J. Thomsen;
A. Holmberg, Berzelius-porträtt (1939);
Minnesfesten över B. 20–22 september 1948 (KVAÅ 1948, bil. 1);
F. Neumeyer, B. och Goethe (Med hammare och fackla, 17, 1948);
J. E. Rydqvist, Inträdestal [över B.] (SA:s handlingar ifr. år 1796, 25, 1849, s. 9–43);
H. Schück, KVHAA;
—, SA;
H. G. Söderbaum, Jac. B. Levnadsteckning, 1–3 (1929–31).