Ledamoter
Jenning582

Johan (John) Jacob Frans Jennings


f. 6.4.1762   d. 4.4.1828

Hovmarskalk, affärsman.


Hedersledamot
- Invald 20.11.1827 (nr 42)


Bibliografiska uppgifter

Papper i RA samt i UUB.

SBL (i släktart.).

J. J. Hedrén, Tal vid … J. J. F. J:s jordfästning … 1828 (1828;
personalier av C. G. d’Albedyhll);
L-O. Skoglund, Ägare till Skånelaholm (K. Sidén, utg, Skånelaholm, ett gods i Uppland, 2008).