Ledamoter
Wallin581

Johan Olof Wallin


f. 15.10.1779   d. 30.6.1839

Pastor primarius i Stockholm, ordensbiskop, slutligen ärkebiskop; skald.


Hedersledamot
- Invald 30.5.1826 (nr 41)


Preses 1832 (2. h), 1836 (1. h)

Bibliografiska uppgifter

En del papper i KB och i Solna hembygdsmuseum.

SMoK.

Arvet från W. En bild av J. O. W., sammanställd ur hans skrifter, av B. Olsson (1949);
D. Almqvist, Från W:s barndom (Ord och bild, 57, 1948, s. 57–61);
—, Den åldrade J. O. W. (PHT, 47, 1949, s. 85–118);
B. von Beskow, Minnesbilder, 1 (1860), s. 1–62;
A. Fryxell, Inträdestal [över W.] (SA:s handlingar ifr. år 1796, 21, s. 1–74);
E. Fryxell i Kyrkohist. årsskr. 1909, s. 114–128;
G. Hellström, Stockholms stads herdaminne (1951, s. 451 ff.);
E. Liedgren i Samlaren 1914 (s. 1–22) och Kyrkohistorisk årsskrift 1910 (s. 30–91), 1915 (s. 182–271), 1916 (s. 1–83) och 1917 (s. 1–72);
—, W:s läroår som psalmdiktare 1806–12 (1916);
—, J. O. W. i yngre år (1929);
H. Olsson, W:s oro och ”krisen” i hans liv (Samlaren 1937, s. 35–52);
—, Från W. till Fröding (1939);
O. Rabenius, J. O. W. som psalmdiktare (Ord och bild, 1916, s. 65–74);
E. Ramsay, Vad jag minnes om J. O. W. (Hågkomster o. livsintryck, 2, 1922, s. 9–18);
J. H. Schröder, J. O. W. Minnesteckning (KVHAA:s handlingar 18, 1846, s. 305–357);
M. S. Schwartz, Davidsharpan i Norden (Svea, 29, 1873, s. 132–150);
H. Schück, SA;
SLB 1900–1935 (1939–50);
K. Trotzig, J. O. W:s härstamning (Dalarnas hembygdsförbunds tidskrift 1929);
G. Åsbrink & K. B. Westman, Svea rikes ärkebiskopar (1935, s. 393–408).