Ledamoter
M%c3%b6rner580

Adolph Göran Mörner


f. 27.7.1773   d. 30.1.1838

Greve, statsråd, slutligen statsminister för utrikes ärendena.


Hedersledamot
- Invald 21.2.1826 (nr 40)


Preses 1833 (1. h), 1836 (2. h)

Bibliografiska uppgifter

Papper i RA (dep.).
Brev tr. i PHT, 15, 1913, s. 41–60, och i HT, 58, 1938, s. 186–198;
Politiska skrifter rörande 1800 års riksdag samt 1809 års författningsändring af Adolf Göran Mörner gm A. Brusewitz (Historiska handlingar 25:1, 1914).

SBL, SMoK.

A. Brusewitz, Representationsfrågan vid 1809–10 års riksdag (1913);
—, Studier öfver 1809 års författningskris. Den idépolitiska motsättningen (1917);
E. Fahlbeck, Idéer och män (1936);
A. A. Grafström, Inträdestal [över M.] (SA:s handlingar ifr. år 1796, 20, s. 215–258);
G. Heckscher i HT, 53, 1933, s. 184–189;
—, Konung och statsråd i 1809 års författning (1933);
HT, 2, 1882, s. 76–80;
S. W. Nilsson, A. G. M:s konstitutionella åskådning (StvT, 44, 1941, s. 333–364);
N. Nilsson-Stjernquist, Ständerna, statsregleringen och förvaltningen. Striden och makten över utgifterna 1809–1844 (1946);
H. Schück, SA;