Ledamoter
Tibell579

Gustaf Wilhelm af Tibell


f. 12.5.1772   d. 8.3.1832

Generallöjtnant, president i Krigskollegium, friherre 1827, historisk forskare.


Hedersledamot
- Invald 21.2.1826 (nr 39)


Preses 1826 (2. h)

Bibliografiska uppgifter

Papper i Krigsarkivet;
Anteckningar i medeltida genealogi och heraldik i ATA.

SMoK.

B. Hildebrand, C. J. Thomsen;
—, N. J. Ekdahl och diplomatariet (Hist. studier tillägn. Nils Ahnlund 1949);
J. Kleberg, Krigskollegii historia. Biografiska anteckningar 1630–1865 (1930);
B. Steckzén, Krigskollegii historia, 2–3: 1697–1865 (1937).